ประกาศ

หนังสือเล่มนี้ “Experiences of a spiritual healer”: a presentation through the eyes of two new spiritual healers – 26/05/2014

หนังสือเล่มนี้ “Experiences of a spiritual healer”: a presentation through the eyes of two new spiritual healers – 26/05/2014 In the third part of our group, as we continue to present the book written by Mr Kiki Keramida, we will talk about the meaning of spiritual healing. What is spiritual...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

The Golden Ratio φ, ลำดับ Fibonacci และการใช้งานของพวกเขา, 19-05-2014

The Golden Ratio φ, the Fibonacci Sequence and their applications Ancient Greek philosopher, Pythagoras, taught that the essence of the universe was found in numbers. Ancient architects and artists used the golden ratio in their artworks. Nature uses the golden ratio to create forms. Abstract meanings like beauty and harmony...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Tragedy is, แล้วก็,…” กำเนิดและวิวัฒนาการของโรงละครกรีกโบราณ – 05/05/2014

Tragedy is, แล้วก็,…” กำเนิดและวิวัฒนาการของโรงละครกรีกโบราณ – 05/05/2014 Coming to the end of our journey in the world of ancient greek tragedy from its birth to its highest peak, in this group we will discuss the concept oftragicand the inner conflict of...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Tragedy is, แล้วก็,…” กำเนิดและวิวัฒนาการของโรงละครกรีกโบราณ – 28/04/2014

Tragedy is, แล้วก็,…” กำเนิดและวิวัฒนาการของโรงละครกรีกโบราณ – 28/04/2014 In a period where both theatre and city of Athens reached the maximum of their prime, the three great Tragic Poets Aeschylos, Sofokles and Evripides marked with their works the history of the Ancient Greek Theatre....
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม