Artiklar

Kvinna: det ultimata uttrycket för andlig healing

Kvinna: the ultimate expression of spiritual healing Today we are celebrating Woman’s Day. A lot has been written, a lot has been said and many speeches are given every day about this. Most of them conclude with a wish for true gender equality, for selfless and daily offering towards our...
läs mer

Kreativ Meditation: uppenbarelse och genomförande

Kreativ Meditation: uppenbarelse och insikt Meditation leder till ännu större fördjupning i jaget, att ännu större självkännedom. Medan mediterar vi börjar inse att kärnan av vår styrka är vår egen som i verkligheten är befriade från begränsningar, rädsla och oro. Syftet med varje meditation är ...
läs mer

Meditation: en dialog med dem själv

Meditation: en dialog med sig själv Själv Meditation är faktiskt en dialog. I varje ögonblick av livet, är människan i ett meditativt tillstånd, det vill säga, Han gör en intern fråga- Response process. Han tycker, problematiseras, hitta svar på sina frågor och funderingar efter sina beslut. Han gör en medveten eller faktum ...
läs mer

Vad är meditation?

Vad är meditation? Meditation är konst. Det är konsten att unionens; union med de oändliga möjligheter som finns i oss; med andra människor; med alla de saker som vi gör dagligen; med livet självt. Meditera betyder att befria oss själva från sin träldom och gå vidare till nya områden genom att fördjupa ...
läs mer