Andlig Healing

Var och en av oss är en integrerad enhet, vars natur är hälsa och lycka!

Vår kropp, våra känslor och våra tankar hänger ihop och påverkar varandra. Således, när vi overcharge eller försummelse en av dem, det normala flödet av energier och krafter inom oss är störd, leder till fysisk och / eller psykisk sjukdom.

Andlig Healing balanserar dessa energier och krafter inom en människa. Det frigör den ackumulerade energin och enstrengthens de försvagade delarna av organismen så att en jämn flöde kommer till kroppen, till de känslor och tankar.

Den Andlig botemedel erkänner Entity, den andliga naturen, inom allt: inom sitt eget jag, inom patienten och sjukdomen och inom de skäl som orsakade den arbetar med ett absolut intresse för patientens hälsa.

Det handlar inte om en alternativ behandling, men om öva ett liv hållning genom vilken varje patient kan få hjälp och helade.

Andlig Healing är ingalunda mot traditionell medicin, varken ingriper den till sitt arbete på något sätt. Patienterna fortsätter att få konsekvent någon behandling rekommenderade eller medicinska instruktioner från sin läkare.

I de servrar’ Samhället i Andlig Healing s arbetefortsätter stadigt eftersom 1980 i en daglig basis, alltid osjälviskt och för någon som kan be om det.

Läs mer:

Dela med dig

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS