Andlig Healing

«Jag lade min hand och kroppen vibrerar, själen pulserar »

Andlig Healing balanserar energier och krafter inom oss. Det frigör den ackumulerade energin och enstrengthens de försvagade delarna av organismen så att en jämn flöde kommer till kroppen, till de känslor och tankar.

Den Andlig Healing avsnitt har varit verksamt sedan Sällskapets stiftelse och åtar osjälviskt utförandet av terapier till alla som ber om det med absolut ingen finansiell kostnad. Terapi kan ske antingen med patientens närvaro i serverns Society eller på distans.

För dem som kan och vill besöka Society en grupp av andliga healers utför helande i våra lokaler. Fru Klairi Lykiardopoulou är ansvarig för denna grupp, andlig healer själv med en enorm erfarenhet och arbete inom den esoteriska området, utbildade för år av Mästaren Dimitris Kakalidis. Klairi Lykiardopoulou har varit en andlig healer för de senaste trettio åren. Under dessa år har hon utfört en stor mängd helanden och hon är författare till boken “Andlig Healing: en mänsklig potential i teori och praktik” bland många andra böcker i esoterisk och socialt innehåll.

Utnämningar för andligt helande i våra lokaler sker varje tisdag och Fredag. Om du vill boka tid vänligen kontakta oss på föreningens telefonnummer.

Läs mer:

Dela med dig

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS