การนำเสนอมาตราการรักษาทางจิตวิญญาณของเราในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ในลอนดอนโดยการริเริ่มสุขภาพชาติพันธุ์ (EHI) เมื่อพฤศจิกายน 10 2010, EHI้างสรรค์สุขภาพชาติพันธุ์ (EHI) นำเสนอมาตราการรักษาทางจิตวิญญาณของสังคมเซิร์ฟเวอร์ 'ในที่ประชุมที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนด้วยการปรากฏตัวของความรับผิดชอบและอื่น ๆ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม