Actie van het Genootschap

De principes die al actie ondernomen door de Maatschappij van de servers 'is gebaseerd op het absolute belang naar alles en iedereen en het reageren op elke behoefte door onbaatzuchtige aanbod.

Actie van de Maatschappij ligt in een groot aantal velden:

  • Help-ondersteuning aangeboden aan patiënten in ziekenhuizen
  • Theatervoorstellingen voor kinderen in instelling
  • Reguliere vrijwillige bloeddonatie in samenwerking met "Laiko" Hospital
  • Groepen van meditatieve ontspanning uitgevoerd in gemeenten van Attica, met absoluut geen financiële kosten voor de deelnemers
  • Financiële en psychologische ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben
  • Donaties van boeken aan bibliotheken en universiteiten in Griekenland en in het buitenland, aan schoolbibliotheken, gevangenissen, schrijvers, dichters, academici, politici, etc..
  • Groepen open voor alles zonder de eis van lidmaatschap of enige vorm van financiële last
  • De Geestelijke Sectie Healing dagelijks presteert genezing aan iedereen die erom vraagt ​​met de aanwezigheid van de patiënt op de servers’ Samenleving of op een afstand, zonder enige financiële last
          

Deel deze

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS